Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii

Władze Wydziału

Dziekan
Wydziału Ogrodniczego
Prodziekan
Wydziału Ogrodniczego
Kierunki: ogrodnictwo, ochrona zdrowia roślin, architektura krajobrazu
Prodziekan
Wydziału Ogrodniczego
kierunek: biotechnologia

Dziekanat

Kierownik Dziekanatu

Adres Dziekanatu