Wydział Rolnictwa i Ekologii

Władze Wydziału

Dziekan
Wydziału Rolnictwa i Ekologii
Prodziekan
Wydziału Rolnictwa i Ekologii
kierunki: inżynieria ekologiczna, Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności
Prodziekan
Wydziału Rolnictwa i Ekologii
kierunek: rolnictwo

Dziekanat

kierownik dziekanatu
Kierunek rolnictwo
Kierunek inżynieria ekologiczna
Kierunek Organic Agriculture and Food Production (OAFP) studia w języku angielskim
Studia Podyplomowe
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych

Adres Dziekanatu