Wydział Socjologii i Pedagogiki

Władze Wydziału

Dziekan
Wydziału Socjologii i Pedagogiki
Prodziekan
Wydziału Socjologii i Pedagogiki

Dziekanat

PEdagogika - studia Stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Pedagogika - studia niestacjonarne II stopnia
Socjologia - studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Adres Dziekanatu