Wydział Technologii Drewna

Władze Wydziału

Dziekan
Wydziału Technologii Drewna
Prodziekan
Wydziału Technologii Drewna

Dziekanat

Kierownik dziekanatu
[studia stacjonarne I stopnia - I rok kierunek meblarstwo i II rok kierunek technologia drewna - Sprawy stypendialne]
starszy specjalista administracyjny
[Kierunek technologia drewna - studia stacjonarne I stopnia (I, III i IV rok) i II stopnia]
starszy specjalista administracyjny
[Kierunki - technologia drewna, meblarstwo: studia niestacjonarne; Kierunek meblarstwo: studia stacjonarne I stopnia (II, III i IV rok)]

Adres Dziekanatu