Wydział Technologii Żywności

Władze Wydziału

Dziekan
Wydziału Technologii Żywności
Prodziekan
Wydziału Technologii Żywności

Dziekanat

kierunek technologia żywności i żywienie człowieka: studia stacjonarne I stopnia
kierunek bezpieczeństwo żywności: studia stacjonarne I stopnia
kierunek technologia żywności i żywienie człowieka: studia stacjonarne II stopnia
kierunek towaroznawstwo (towaroznawstwo w biogospodarce): studia stacjonarne I stopnia
kierunek technologia żywności i żywienie człowieka: studia niestacjonarne I i II stopnia
sprawy administracyjne Wydziału
prowadzenie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej
prowadzenie spraw finansowych Wydziału

Adres Dziekanatu