Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

Władze Wydziału

Dziekan
Wydziału Zastosowań Informatyki i matematyki
Prodziekan
Wydziału Zastosowań Informatyki i matematyki

Dziekanat 1

Dziekanat 2

OPŁATY, SKREŚLENIA, ODWOŁANIA, ZAŚWIADCZENIA, BIEŻĄCA OBSŁUGA
STYPENDIA, PROTOKOŁY ELEKTRONICZNE, PROGRAMY STUDIÓW, BIEŻĄCA OBSŁUGA
OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH, WZNOWIENIA, PRZENIESIENIA, ODBIÓR DOKUMENTÓW, BIEŻĄCA OBSŁUGA
KONTROLA AKT STUDENCKICH, ARCHIWUM, ODBIÓR DOKUMENTÓW, BIEŻĄCA OBSŁUGA

Adres Dziekanatu