Wydział Żywienia Człowieka

Władze Wydziału

Dziekan
Wydziału Żywienia Człowieka
Prodziekan
Wydziału Żywienia Człowieka

Dziekanat

Żywienie Człowieka i Ocena Żywności (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)
Żywienie Człowieka i Ocena Żywności (studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)
Dietetyka (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia)
Gastronomia i Hotelarstwo (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)

Adres Dziekanatu