Pełnomocnicy Rektora

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką
Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia
Pełnomocnik Rektora ds. Monitorowania Losów Zawodowych Absolwentów
Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych
Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu Otwartego SGGW
Pełnomocnik Rektora ds. Równego Traktowania
Pełnomocnik Rektora ds. Funkcjonowania Systemu Antyplagiatowego
Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych