Władze uczelni

Mask Group 18

Najważniejszym wewnętrznym aktem prawnym regulującym zasady funkcjonowania Uczelni jest Statut Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.