Badania uczniów ubiegających się w trakcie nauki o uprawnienia do kierowania pojazdami