Stacja Kontroli Pojazdów

Stacja prowadzi usługi badania stanu technicznego pojazdów (przedłużanie ważności dowodów rejestracyjnych)

Dodatkowe usługi

Godziny otwarcia Stacji

Ważne informacje

Obowiązują ceny urzędowe: Rozp. Min. Infrastruktury Dz.U. 223 poz. 2261 z dn. 29.09.2004 z późn.zm.
Przyjmujemy płatność kartą
Pojazdy przyjmowane są na badania bez uprzednich zapisów 

Kontakt