Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa zajmuje ważne miejsce w działalności SGGW, przyczyniając się do pogłębiania badań naukowych i ujednolicenia programów dydaktycznych. W strukturze SGGW tymi działaniami zajmuje się Biuro Współpracy Międzynarodowej, podlegające prorektorowi ds. współpracy międzynarodowej. W 2021 r. współpraca międzynarodowa SGGW realizowana była na podstawie ponad 400 umów. Uczelnia współpracuje łącznie z ok. 300 partnerami zagranicznymi na wszystkich kontynentach. Corocznie za granicę wyjeżdża około 1200 pracowników i studentów.

SGGW_17

Trwające rekrutacje do programów wymiany międzynarodowej

Kontakt do Biura Współpracy Międzynarodowej

 • Katarzyna Specjalska, Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej

  telefon +48 (22)59 313 13

  katarzyna_specjalska@sggw.edu.pl

 • Ewelina Belkiewicz, Zastępca Kierownika Biura Współpracy Międzynarodowej

  telefon +48 (22)59 310 45

  ewelina_belkiewicz@sggw.edu.pl

 • Joanna Żach, uczelniany koordynator programu Erasmus+ KA103

  telefon +48 (22)59 310 51

  joanna_zach@sggw.edu.pl

 • Anna Jasiuk, wyjazdy studentów Erasmus+ KA103

  telefon +48 (22)59 310 56

  anna_jasiuk@sggw.edu.pl

 • Zofia Rydlewska, wyjazdy studentów Erasmus+ KA103

  telefon +48 (22)59 310 49

  zofia_rydlewska@sggw.edu.pl

 • Małgorzata Szczęsna, przyjazdy studenci Erasmus+ KA103, KA107

  telefon +48 (22)59 310 46

  malgorzata_szczesna@sggw.edu.pl

 • Justyna Szadkowska, przyjazdy studenci Erasmus+ KA103

  telefon +48 (22)59 310 52

  justyna_szadkowska@sggw.edu.pl

 • Sylwia Mirosław, WePoint - Welcome to SGGW

  telefon +48 (22) 59 318 46

  sylwia_miroslaw@sggw.edu.pl

 • Monika Witek, przyjazdy studenci Erasmus+ KA103

  telefon +48 (22)59 310 52

  monika_witek@sggw.edu.pl

 • Justyna Młynarska, delegacje

  telefon +48 (22)59 310 43

  justyna_mlynarska@sggw.edu.pl

 • Dominika Zaremba, delegacje

  telefon +48 (22)59 310 44

  dominika_zaremba@sggw.edu.pl

 • Joanna Lubecka, goście z zagranicy (Program Visiting Professor)

  telefon +48 (22)59 310 76

  joanna_lubecka@sggw.edu.pl