euro money

Diety

 • Dieta na utrzymanie

  Dieta w czasie podróży zagranicznej przeznaczona jest na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki  i przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego kraju wyjazdu.

  Czas podróży zagranicznej liczy się przy podróży odbywanej środkami komunikacji:

  • lądowej – od przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę do przekroczenia granicy polskiej w drodze powrotnej do kraju,
  • lotniczej – od startu samolotu z ostatniego lotniska w kraju do lądowania w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju,
  • morskiej – od wyjścia statku/promu z portu polskiego do wejścia statku/promu w drodze powrotnej do portu polskiego.

  Za każda pełną dobę podróży przysługuje dieta w pełnej wysokości.

  W przypadku niepełnej doby należności oblicza się w następujący sposób:

  • do 8 godzin przysługuje 1/3 diety
  • ponad 8 do 12 godzin przysługuje 50 % diety
  • ponad 12 godzin przysługuje dieta w pełnej wysokości

  Wyjeżdżającemu, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne  wyżywienie, dieta zostaje zmniejszona odpowiednio o:

  • 15% gdy jest to śniadanie,

  • 30% gdy jest to obiad,

  • 30% gdy jest to kolacja.

 • Dieta dojazdowa

  Jest to ryczałt przeznaczony na pokrycie kosztów dojazdu z/do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego, w wysokości jednej diety w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości, w której wyjeżdżający korzystał z noclegu.

 • Dieta komunikacyjna

  Jest to ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 10% diety za rozpoczętą dobę pobytu w podróży.

  Diety dojazdowe i diety komunikacyjne nie przysługują, jeżeli:

  • wyjeżdżający odbywa podróż służbowym lub prywatnym samochodem,

  • wyjeżdżający ma zapewnione bezpłatne przejazdy,

  • delegowany nie ponosi kosztów, na których pokrycie przeznaczone są w/w ryczałty

Limity hotelowe

Confident businesspeople travelling with luggage, walking to hotel, wheeling suitcases, talking. Front view. Business trip or corporate communication concept
travel

Bilety i podróż

Polisy i wizy

insurance-1991277_1920
money-5092062_1920

Zaliczka na wyjazd