Euroleague For Life Sciences – ELLS

ELLS to sieć wiodących uczelni współpracujących ze sobą w dziedzinie zarządzania zasobami naturalnymi, nauk rolniczych i leśnych, nauk przyrodniczych, medycyny weterynaryjnej, nauk o żywności oraz nauk o środowisku.

ELLS

ELLS Universities

BOKU

University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna

HUJI

Hebrew University of Jerusalem, Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food and Environment

SLU

Swedish University of Agricultural Sciences

UHOH

University of Hohenheim

WUR

Wageningen University & Research Centre

CZU

Czech University of Life Sciences Prague

LU

Lincoln University, New Zealand

SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Student Scientific Conference

Nadchodzące wydarzenia

Szkoły Letnie ELLS

Wspólne studia magisterskie

Reprezentanci SGGW w ELLS