COVIMO

 • SKŁAD KONSORCJUM

  Koordynator: Czechy – Czech University of Life Sciences Prague (CZU)

  Uczelnie partnerskie:

  Austria – University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU)

  Bośnia i Hercegowina – University of Sarajevo (UNSA)

  Chorwacja – University of Zagreb (UNIZG)

  Mołdawia – State Agrarian University of Moldova (SAUM)

  Polska – Warsaw University of Life Sciences – SGGW (SGGW)

  Słowacja – Slovak University of Agriculture in Nitra (SPU Nitra)

  Słowenia – University of Ljubljana (UNI-LJ)

  Węgry – Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE)

 • ZADANIA - INTELLECTUAL OUTPUTS

  Zadania:

  O1 Narzędzia mobilności wirtualnej

  Zadanie koordynowane przez: University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU)

  O2 Międzynarodowy podręcznik dobrych praktyk

  Zadanie koordynowane przez: Warsaw University of Life Sciences – SGGW (SGGW)

  O3 Scenariusze reakcji w szkolnictwie wyższym

  Zadanie koordynowane przez: Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE)

  O4 Materiały edukacyjne ułatwiające włączenie do edukacji on-line

  Zadanie koordynowane przez: Czech University of Life Sciences Prague (CZU)

 • ZADANIE - INTELLECTUAL OUTPUT O2 - SGGW

  O2 – Międzynarodowy podręcznik przykładów dobrych praktyk

  1. Przygotowanie ankiety w celu zidentyfikowania najlepszych praktyk jak i trudności/ograniczeń wirtualnego nauczania i mobilności.

  2. Rozesłanie ankiety do polskich i zagranicznych uczelni wyższych:

  GRUPY DOCELOWE: studenci i pracownicy.

  DYSTRYBUCJA: ankieta została wysłana bezpośrednio do uczelni polskichuczelni zagranicznych; ponadto, każda z 8 uczelni partnerskich w projekcie wysłała kwestionariusz do co najmniej 20 uczelni w swoim kraju; w ramach poszczególnych uczelni, ankieta została przekazana do: rektoratów, biur współpracy międzynarodowej i samorządów studenckich.

  ODPOWIEDZI: zebrano łącznie 652 odpowiedzi, w tym od 240 studentów oraz 412 nauczycieli z polskich i zagranicznych uczelni.

  3. Organizacja wywiadów pogłębionych.

  4. Agregacja wyników.

  5. Stworzenie podręcznika dobrych praktyk.

 • PLANOWANE REZULTATY PROJEKTU

  Rezultaty:

  1. Międzynarodowy podręcznik przykładów dobrych praktyk przy wdrażaniu edukacji on-line.
  2. Scenariusze reakcji, mające zastosowanie w sytuacjach wpływających na edukację w uczelniach wyższych w celu zminimalizowania ich skutków.
  3. Materiały szkoleniowe dla studentów i pracowników, umożliwiające włączenie do edukacji on-line oraz lepsze wykorzystanie narzędzi edukacji on-line.
  4. Przygotowanie wirtualnej rzeczywistości do prowadzenia mobilności on-line studentów i pracowników, które będą eksperymentalnie testowane w międzynarodowym programie studiów magisterskich sieci CASEE „Danube AgriFood Master – Sustainability in Agriculture, Food Production and Food Technology in the Danube Region” (DAFM).