UE outgoing

ERASMUS + / POWER
KRAJE EUROPEJSKIE

Nabór główny do programu Erasmus + odbywa się w listopadzie/grudniu. Wówczas przyznawane są miejsca zarówno na semestr zimowy, jak i letni kolejnego roku akademickiego. Nabór uzupełniający odbywa się na przełomie maja i czerwca, przyznawane są miejsca na semestr letni kolejnego roku akademickiego. 

W naborze mogą wziąć udział studenci studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

3

ERASMUS + W 6 KROKACH

Przed wyjazdem:

W trakcie pobytu:

Po powrocie:

GRANTY I DOFINANSOWANIE

money

KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI

KONTAKT

 • Joanna Żach - Koordynator Uczelniany programu Erasmus+

  • tel.: +48 22 59310 51
  • e-mail: joanna_zach@sggw.edu.pl
 • Anna Jasiuk - Koordynator programu Erasmus+ studenci wyjeżdżający

  • Godziny przyjęć studentów: poniedziałek – czwartek, godz. 10-12
  • kraje: pozostałe kraje
  • tel.: +48 22 59310 56
  • e-mail: anna_jasiuk@sggw.edu.pl
 • Zofia Rydlewska - Koordynator programu Erasmus+ studenci wyjeżdżający

  • Godziny przyjęć studentów: poniedziałek – czwartek, godz. 10-12
  • kraje: Portugalia, Hiszpania, Rumunia, Węgry, Włochy
  • tel.: +48 22 59310 49
  • e-mail: zofia_rydlewska@sggw.edu.pl
Data wydarzenia: 0001-01-01 00:00