Granty i dofinansowanie wyjazdu

Stypendium przyznawane jest na cały okres pobytu założony w umowie podpisanej przed wyjazdem oraz na przedłużony okres studiów.

 • Kwota stypendium zostaje określona poprzez pomnożenie liczby dni/miesięcy poprzez stawkę dzienną/miesięczną dla danego kraju przyjmującego. W przypadku niepełnych miesięcy kwota dofinansowania zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 przysługującej kwoty.
 • Stypendia wypłacane są według poniższego schematu: 80% kwoty za pierwszy semestr najpóźniej w pierwszym dniu rozpoczęcia zajęć, w przypadku pobytów całorocznych, po dostarczeniu ocen za pierwszy semestr wypłacane jest 80% przynależnego stypendium na drugi semestr, po powrocie i rozliczeniu wyjazdu student otrzymuje transzę końcową w przeciągu 45 dni.
 • Jeżeli okres pobytu będzie krótszy niż założony w umowie/aneksie między studentem a SGGW, wysokość finansowania zostanie odpowiednio obniżona. Jeżeli pobyt będzie krótszy do 5 dni, suma dofinansowania się nie zmienia. Jeżeli okres pobytu będzie dłuższy niż założony w umowie/aneksie między studentem a SGGW, okres przekraczający ten uzgodniony zostanie uznany za dofinansowanie zerowe.

euro money
EU_flag-Erasmus__vect_POS

KONTAKT

 • Joanna Żach - Koordynator Uczelniany programu Erasmus+

  • tel.: +48 22 59310 51
  • e-mail: joanna_zach@sggw.edu.pl
 • Anna Jasiuk - Koordynator programu Erasmus+ studenci wyjeżdżający

  • Godziny przyjęć studentów: poniedziałek – czwartek, godz. 10-12
  • kraje: Portugalia Rumunia, Węgry, Włochy
  • tel.: +48 22 59310 56
  • e-mail: anna_jasiuk@sggw.edu.pl
 • Dominika Zaremba - rozliczenie podróży

 • Justyna Młynarska - rozliczenie podróży