Nabór uzupełniający na studia wymienne w roku akademickim 2022/23 na semestr letni rozpocznie się 9.05.2022 i potrwa do 27.05.202

Od czego zacząć?

 • przejrzyj strony internetowe uczelni partnerskich

  Zwróć szczególną uwagę na proponowany program studiów przez uczelnię partnerską w stosunku do programu obowiązującego studenta w SGGW. W przypadku pytań skontaktuj się z biurem współpracy międzynarodowej danej uczelni.

 • prześlij formularz do właściwego koordynatora wydziałowego

  Wydział Rolnictwa i Ekologii

  • dr hab. Jerzy Jończak 
   jerzy_jonczak@sggw.edu.pl

   

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  • dr Maciej Klockiewicz
   maciej_klockiewicz@sggw.edu.pl

   

  Wydział Leśny

  • dr inż. Rafał Wojtan
   rafal_wojtan@sggw.edu.pl

   

  Wydział Inżynierii Produkcji

  • dr inż. Joanna Aleksiejuk – Gawron
   joanna_aleksiejuk@sggw.edu.pl

   

  Wydział Ekonomiczny

  • dr Aleksandra Górecka
   aleksandra_gorecka@sggw.edu.pl

   

  Wydział Technologii Drewna

  • dr Kamil Roman
   kamil_roman@sggw.edu.pl

   

  Wydział Technologii Żywności

  • dr Magdalena Wirkowska-Wojdyła
   magdalena_wirkowska@sggw.edu.pl

   

  Wydział Socjologii i Pedagogiki

  • dr Karol Chrobak
   karol_chrobak@sggw.edu.pl

   

  Wydział Żywienia Człowieka

  • dr Katarzyna Świąder
   katarzyna_swiader@sggw.edu.pl

   

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  • dr Paweł Jankowski
   pawel_jankowski@sggw.edu.pl

   

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  • dr Piotr Dąbrowski
   piotr_dabrowski@sggw.edu.pl
  • dr Gabriela Maksymiuk- architektura krajobrazu
   gabriela_maksymiuk@sggw.edu.pl

   

  Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt

  • dr Iwona Lasocka
   iwona_lasocka@sggw.edu.pl

   

  Wydział Ogrodnictwa 

  • dr Olga Kosakowska-ogrodnictwo
   olga_kosakowska@sggw.edu.pl

   

  Wydział Biologii i Biotechnologii

  • dr Krystyna Oracz – biologia

  krystyna_oracz@sggw.edu.pl

  • dr inż. Agnieszka Skarzyńska-biotechnologia
   agnieszka_skarzynska@sggw.edu.pl
 • zdaj egzamin językowy

  Egzamin językowy odbędzie się w formie online, link zostanie przesłany 3.06.22 do wszystkich osób które wyraziły chęć zdawania egzaminu w formularzu zgłoszeniowym. Na wykonanie testu jest 7 dni.

  Zachęcamy do zapoznania się z filmem instruktażowym:

Egzamin z języka obcego

 • kiedy jesteś zwolniony z egzaminu?

  Z wyjazdu na studia w programie Erasmus+ mogą skorzystać osoby, które władają językiem obcym na poziomie min. B2.  Zwolnione z egzaminu są osoby posiadające certyfikat językowy.

  • Język angielski: First Certificate (FCE); TOEFL papierowy od 420 punktów, komputerowy od 187 punktów i internetowy od 75 punktów, LCCI JetSet na poziomie 5 B2, LCCI EFB zdane części WRITNING and READING oraz SPEAKING and LISTENING poziom 3 oraz certyfikaty równoważne lub wyższe.

  Uwaga:

  Ghent University, Belgia nie uznaje certyfikatów: FCE, CAE, CPE, LCCI

  University of Maribor nie uznaje certyfikatu FCE starszego niż trzyletni.

  • Język francuski: certyfikat DELF B2, DL – Diplome de Langue Francaise – Alliance Francaise i certyfikaty równoważne lub wyższe

   

  • Język hiszpański: DELE Intermedio – Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), Instytut Cervantesa

   

  • Język niemiecki: Zertifikat Deutsch (ZD), Goethe Instytut zdany co najmniej z wynikiem dobrym; Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP), Goethe Instytut i certyfikaty równoważne lub wyższe.

   

  • Język włoski: CELI3 – Certificazione della Conoscenza della Lingua Italiana lub wyższy oraz inne certyfikaty wydawane przez instytucje współpracujące z włoskim MSZ w zakresie certyfikatów (CILS Due B2 i PLIDA B2)
 • jak przebiega egzamin?

  Egzamin jest przeprowadzany z języka: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego.

    Jest bezpłatny dla studentów, którzy biorą udział w rekrutacji.

  Zaproszenie do testu przesyłane jest kandydatowi drogą e-mailową w terminie uzgodnionym z BWM (pod koniec naboru głównego – okolice stycznia i uzupełniającego – okolice czerwca). W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość zdania egzaminu poza wyznaczonymi odgórnie terminami.

  Test wykonywany jest całkowicie online i trwa 30 minut. W trakcie egzaminu weryfikowana jest tożsamość studenta. Podczas testu sprawdzana jest umiejętność rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Wyniki oraz zaświadczenie przesyłane będą w ciągu 7 dni od ukończenia testu.

  Test jest oceniany według skali CEFR od poziomu A1 do C2. Studenci, którzy uzyskają minimalny wymagany przez uczelnie partnerską poziom językowy (B1 lub B2) zostają zakwalifikowani do wyjazdu.

  Jak wygląda test?

  Helpdesk

Wyniki naboru

Po ogłoszeniu wyników egzaminów z języków obcych lista studentów zakwalifikowanych na wyjazd podlega weryfikacji z uwzględnieniem wyników egzaminu. Każdy Wydział ma swój system selekcji studentów mający na celu wybranie najlepszych osób do uczestnictwa w programie ERASMUS+. Na wydziale zapada decyzja który student przydzielony jest do jakiej uczelni, finalna lista z przydziałami przesyłana jest do BWM. Kandydaci zostają poinformowani przez BWM o przydziale miejsca w uczelni partnerskiej.

ważne

Co dalej?

 • nominacje do uczelni partnerskich

  Pracownicy BWM przesyłają nominacje do uczelni partnerskich, to uczelnie decydują o tym czy student zostanie przyjęty, gdy tak się stanie uczelnia przesyła studentowi potwierdzenie przyjęcia oraz dalsze informacje dotyczące formalności przed przyjazdem. Student po otrzymaniu potwierdzenia, musi przesłać je do BWM.

 • dokumenty i wniosek wyjazdowy

  Po zakwalifikowaniu się do danej uczelni student musi uzupełnić, przekazać do podpisu prodziekanowi ds. dydaktyki ze swojego wydziału a następnie przesłać do BWM: 

  Dane osobowe

  Karta Uzgodnień

  Kartę porównania

  Wypełnić OLA

  Po przesłaniu potwierdzenia przyjęcia, przesyłamy wniosek wyjazdowy oraz informacje na temat podróży.

  Na podstawie złożonego wniosku wyjazdowego przeliczane jest stypendium. 

Przed wyjazdem

 • podpisanie umowy

  Warunkiem wyjazdu jest podpisana osobiście umowa. Bez podpisanej umowy student nie otrzyma stypendium.

 • zakup biletów

  Po podpisaniu wniosku wyjazdowego BWM przekazuje informacje na temat warunków dofinansowania podróży. Bilety należy kupować zgodnie z wytycznymi przesłanymi przez BWM.

KONTAKT

 • Anna Jasiuk - Koordynator programu Erasmus+ studenci wyjeżdżający

  • Godziny przyjęć studentów: poniedziałek – czwartek, godz. 10-12
  • kraje: pozostałe 
  • tel.: +48 22 59310 56
  • e-mail: anna_jasiuk@sggw.edu.pl
 • Joanna Żach - Koordynator Uczelniany programu Erasmus+

  • tel.: +48 22 59310 51
  • e-mail: joanna_zach@sggw.edu.pl
 • Zofia Rydlewska - Koordynator programu Erasmus+ studenci wyjeżdżający

  • tel.: +48 22 59310 49
  • kraje: Hiszpania, Portugalia Rumunia, Węgry, Włochy
  • e-mail: zofia_rydlewska@sggw.edu.pl