UE outgoing

Erasmus+ kraje europejskie

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY 5.05.21 - 6.06.21

Dedykowany jest kandydatom ubiegającym się o wyjazd na studia w semestrze letnim 2021/2022

Erasmus + w 6 krokach

Przed wyjazdem

W trakcie pobytu

Po powrocie

GRANTY I DOFINANSOWANIE

money

KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI

KONTAKT

 • Joanna Żach - Koordynator Uczelniany programu Erasmus+

  • tel.: +48 22 59310 51
  • e-mail: joanna_zach@sggw.edu.pl
 • Anna Jasiuk - Koordynator programu Erasmus+ studenci wyjeżdżający

  • Godziny przyjęć studentów: poniedziałek – czwartek, godz. 10-12
  • kraje: Portugalia, Hiszpania, Rumunia, Węgry, Włochy
  • tel.: +48 22 59310 56
  • e-mail: anna_jasiuk@sggw.edu.pl
 • Alicja Skora - Koordynator programu Erasmus+ studenci wyjeżdżający

  • Godziny przyjęć studentów: poniedziałek – czwartek, godz. 10-12, 13-15
  • kraje europejskie oprócz: Portugalii, Rumunii, Węgier, Włoch
  • tel.: +48 22 59310 49
  • e-mail: alicja_skora@sggw.edu.pl