Stypendia Fundacji A. P. Dekaban

UBC _KANADA-620x500o
 • O Fundacji

  Na początku lat 80. XX w. wybitny lekarz Anatol Dekaban wraz z małżonką Pamelą Liddle-Dekaban założyli Fundację zajmującą się udostępnianiem polskim pracownikom uniwersyteckim nowych zdobyczy naukowych i technologicznych z całego świata.

  Już w 1983 r. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie podpisała porozumienie z Uniwersytetem British Columbia (UBC) w Vancouver, który został wybrany przez Państwo A. i P. Dekaban do sprawowania opieki nad stypendiami i organizacją wymiany naukowej w dziedzinie nauk rolniczych i przyrodniczych.

 • Stypendium Junior scholar (Post-Doc)

  Stypendium Junior scholar (Post-Doc):

  • Miejsce pobytu: The University of British Columbia, Vancouver, Kanada
  • Wysokość stypendium: $2100 CDN miesięcznie + wsparcie podróży $1500 CDN (stawka 2019/20)
  • Wymagania: bardzo dobra znajomość języka angielskiego
  • Okres pobytu: 5 miesięcy (2 osoby w terminie styczeń-maj oraz 2 osoby w terminie lipiec-listopad)
  • Ilość miejsc: 4 (oferta 2021)
  • wymagania: brak limitu wieku, osoba z tytułem doktora przed habilitacją
 • Stypendium Senior faculty member

  Stypendium Senior Faculty Member (Associate / Full Professor):

  • Miejsce pobytu: The University of British Columbia, Vancouver, Kanada
  • Wysokość stypendium: stypendium pokrywa koszty podróży i pobytu w uczelni goszczącej
  • Wymagania: bardzo dobra znajomość języka angielskiego
  • Okres pobytu: 10 – 14 dni (grudzień  lub czerwiec)
  • Ilość miejsc: 1 (oferta 2021)
  • wymagania: brak limitu wieku, kategoria w zakresie stanowisk akademickich adiunkt z habilitacją oraz profesor
  • Preferowane są aplikacje związane z działanością badawczą.
 • Procedura aplikacyjna

  Co roku strona kanadyjska na przełomie czerwca i lipca przesyła do SGGW ofertę stypendialną na następny rok akademicki. Oferta jest rozsyłana do instytutów SGGW oraz do innych uczelni rolniczo – przyrodniczych w Polsce (Poznań, Wrocław, Kraków, Lublin, Olsztyn), zaangażowanych w program. Każda z uczelni zgłasza kandydatów na 5-miesięczne stypendia. Spośród zgłoszonych osób, Polski Komitet Fundacji wyłania najlepszych kandydatów. Lista kandydatów w ujęciu rankingowym Polskiego Komitetu Fundacji przedstawiana jest stronie kanadyjskiej, która ostatecznie nominuje stypendystów.

  Zainteresowane osoby proszone są o składanie aplikacji w Instytutach, gdzie odbędzie się preselekcja kandydatów (1 osoba w kategorii junior scholar, 1 osoba w kategorii senior faculty member). Wstępnie wyselekcjonowane przez Instytut aplikacje, należy przekazać do Biura Współpracy Międzynarodowej w terminie do 05.03.2021 r.  Spośród aplikacji przekazanych przez Instytuty, Komitet Fundacji Dekabana wyłoni 2 kandydatury w kategorii junior scholar oraz jedną kandydaturę w kategorii senior faculty member, które zostaną przekazane stronie kanadyjskiej do weryfikacji.

  Informacje w formie elektronicznej rozsyłane są do Dyrektorów Instytutów  po ogłoszeniu oferty online.

  W związku z pandemią COVID-19, udział w wymianie stypendialnej jest uzależniony od możliwości organizacji podróży do Kanady oraz wytycznych obowiązującego reżimu sanitarnego.

 • FAQ

  1. Is there only one general application form for both junior and senior applicants?
  • The senior applicants can complete the same application with some modification  (see below)
  1. Is there only one general topic list for both junior and senior applicants? Are there any additional options for junior applicants to choose topics outside the list?
  • Senior  applicants  can list their own topics and potential personnel to interact with at UBC.
  • Junior applicants should select from the list of topics supplied.
  1. Shall the applicant only choose the topic from the list or establishing contact with the supervisor at the application stage is required?
  • The applicant should only choose the topic and complete the application.   Supervisors at UBC will then screen and contact applicants that are a good fit.
  1. In case the applicant had an internship supervisor from outside the list could the application to be submitted?
  • Applicants should contact Coordinator if they have an agreement with another potential supervisor. The list that is submitted were the supervisors who indicated to me that they had an interest/capability to supervise a Dekaban scholar
  1. What is the amount of the scholarship to cover travel and subsistence costs?
  • The scholarship included $1500 travel,  and $2100 per month for living/rent/insurance stipend.
  • Please note that the Faculty of Land and Food Systems has a fully furnished apartment available for scholars’ use when they are at UBC.
 • Kontakt

  Małgorzata Szczęsna
  Biuro Współpracy Międzynarodowej (bud. 8 pok. 20)
  e-mail: malgorzata_szczesna@sggw.edu.pl
  tel: (22) 59 310 46