PROM – INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

PRZED WYJAZDEM

 • KROK 1 - PODPISANIE DEKLARACJI

  Podpisaną deklarację należy przesłać na adres poczty elektronicznej: prom@sggw.edu.pl

 • KROK 2 - ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW

  Do BWM należy złożyć:

  • wniosek wyjazdowy
  • formularz zgłoszeniowy
  • oświadczenie PROM
  • oświadczenie NAWA
 • KROK 3 - PODPISANIE UMOWY

  W BWM należy podpisać umowę finansową na realizację dofinansowanej formy kształcenia

 • KROK 4 -PRZYGOTOWANIE PODRÓŻY

  Należy indywidualnie zakupić bilet, polisę ubezpieczeniową oraz zarezerwować zakwaterowanie – wybór opcji zwrotnych

ROZLICZENIE WYJAZDU

 • KROK 1 - DOKUMENTY

  Do BWM należy dostarczyć:

  • oryginał potwierdzenia pobytu
  • raport
  • rozliczenie finansowe
 • KROK 2 - ANKIETA

  Należy wypełnić ankietę uczestnika projektu – indywidualny token zostanie przesłany na adres poczty elektronicznej uczestnika