TIME2GETREADY


PODNIESIENIE POTENCJAŁU ORGANIZACYJNEGO SGGW W ZAKRESIE OBSŁUGI STUDENTÓW I KADRY Z ZAGRANICY

INFORMACJE OGÓLNE

 • ZADANIA PROJEKTOWE

  1: Szkolenia podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej w zakresie komunikacji i relacji międzykulturowych

  2: Szkolenia podnoszące kompetencje pracowników administracyjnych w zakresie komunikacji, relacji kulturowych oraz znajomości języków obcych

  3: System anglojęzycznego oznakowania budynków i pomieszczeń w instytucji wnioskującej, którego celem będzie zwiększenie komfortu i ułatwienie aklimatyzacji nowych studentów i kadry zagranicznej

  4: Tłumaczenie na język angielski aktów prawnych, w szczególności wewnętrznych (uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, regulaminy, umowy, formularze, itp..) i istniejących materiałów szkoleniowych, związanych ze studiowaniem i codziennym funkcjonowaniem w środowisku Uczelni

  5: Tłumaczenie symultaniczne podczas ważnych wydarzeń uczelnianych (Dni SGGW, Inauguracja roku akademickiego)

  6: Kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim poprzez organizację “Orientation Week”

  7: Kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim poprzez organizację “Cultural Week”, dostęp obcokrajowców do działalności kulturalnej uczelni

 • REZULTATY PROJEKTU

  • Podniesienie potencjału organizacyjnego SGGW
  • 196 przeszkolonych pracowników kadry akademickiej i administracyjnej
  • System oznakowania kampusu: 33 szt. nośników informacyjnych w przestrzeni kampusu, tabliczki przydrzwiowe
  • 16 dokumentów uczelnianych przetłumaczonych na język angielski
  • 2 tłumaczenia symultaniczne uroczystości uczelnianych
  • 4 edycje integracyjnych warsztatów międzykulturowych dla obcokrajowców
  • Podstawowy kurs języka polskiego dla obcokrajowców

KONTAKT

 • Zespół Projektu Time2GetReady

  Biuro Współpracy Międzynarodowej

  bwm@sggw.edu.pl

  +48 22 5931040/45/46