Projekty NAWA


PROJEKTY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ REALIZOWANE W BWM

 • WELCOME TO SGGW

  Projekt Welcome to SGGW, realizowany w okresie od 01.05.2022 r. do 30.04.2023 r., w ramach programu Welcome to Poland.

  CEL: wsparcie organizacyjne Uczelni w przyjmowaniu obcokrajowców (studentów, doktorantów i kadry akademickiej) oraz zapewnienie wysokiej jakości ich obsługi w ramach działalności Biura Kadr i Płac (zatrudnienie cudzoziemców) oraz uczelnianego WePoint (centralna, kompleksowa obsługa zagranicznych gości Uczelni).

  DZIAŁANIA: wsparcie szkoleniowe dla pracowników z zakresu kadrowego języka angielskiego i prawa pracy w zatrudnianiu i obsłudze obcokrajowców; przygotowanie organizacyjne uczelni poprzez dwujęzyczne opracowanie wybranych dokumentów uczelnianych i systemu oznakowania WePoint; organizacja przestrzeni WePoint poprzez opracowanie koncepcji funkcjonalnej z projektem architektonicznym i aranżacji wnętrz oraz zatrudnienie pracownika WePoint z przygotowaniem jego stanowiska pracy.

  BUDŻET: 174 614,74 zł

  WIĘCEJ O PROJEKCIE WELCOME TO SGGW

 • TIME2GETREADY

  Projekt Time2GetReady w ramach programu Welcome to Poland, realizowany w okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2021 r.

  CEL: podniesienie kompetencji kadry akademickiej i administracyjnej, zwiększenie potencjału SGGW w przyjmowaniu obcokrajowców, zapewnienie właściwego anglojęzycznego oznakowania kampusu Uczelni, rozwijanie internacjonalizacji w domu.

  DZIAŁANIA: kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku kadry dydaktycznej i administracyjnej poprzez organizację szkoleń językowych i podnoszących kompetencje w zakresie komunikacji i relacji międzykulturowych; wykonanie tłumaczeń symultanicznych ważnych wydarzeń uczelnianych oraz tłumaczeń aktów prawnych SGGW i dokumentów związanych ze studiowaniem i codziennym funkcjonowaniem w środowisku uczelni; organizacja wydarzeń orientacyjnych i integracyjnych dla studentów obcokrajowców; system oznakowania kampusu.

  BUDŻET: 391 150 zł

  WIĘCEJ O PROJEKCIE TIME2GETREADY

 • PROM

  Projekt PROM, realizowany w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2021 r.

  CEL: podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczestników, poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia, jak też zwiększenie mobilności w zakresie wyjazdów za granicę i przyjazdów zagranicznych stypendystów do SGGW, w tym osób pochodzących spoza UE

  DZIAŁANIA: wsparcie udziału doktorantów i przedstawicieli kadry akademickiej (do 40 roku życia) w krótkich formach kształcenia zagranicznego (trwających od 5 do 30 dni z finansowaniem kosztów utrzymania i podróży), w tym aktywnego udziału w konferencjach,
  w stażach oraz w szkołach letnich i zimowych

  BUDŻET: 606 620 zł

  WIĘCEJ O PROJEKCIE PROM

 • SGGW-IDEA

  Projekt SGGW-IDEA w ramach programu Promocja Zagraniczna, realizowany w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

  CEL: wsparcie finansowanie kosztów recenzowanych publikacji naukowych w prestiżowych wydawnictwach zagranicznych, tj. publikacji zakwalifikowanych do druku w czasopismach umieszczonych w bazach: Scopus, Web of Science lub publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych indeksowanych w ww. bazach

  BUDŻET: 100 000 zł

 • NOWOCZESNA PROMOCJA ZAGRANICZNA

  Projekt Nowoczesna Promocja Zagraniczna, realizowany w okresie od 01.03.2019 r. do 28.02.2020 r.

  CEL: wsparcie udziału przedstawicieli SGGW w zagranicznych targach edukacyjnych (Indie, Kazachstan, Tajlandia), szkolenia z zakresu budowania wizerunku i komunikacji społecznej oraz zakup narzędzia wspomagającego zarządzanie promocją i rekrutacją, w tym podtrzymania kontaktu z uczestnikami targów w celu rekrutacji na studia w SGGW

  BUDŻET: 92 392 zł