Patenty


Rzecznik patentowy

Kontakt z Kancelarią Patentową za pośrednictwem CIiTT.

Procedura zgłaszania rezultatów twórczych

zgłoszenia patentowe
Opis stanu techniki

Wykaz patentów SGGW o statusie prawa w mocy

Zestawienie zgłoszeń patentowych SGGW opublikowanych w BUP