Broker Innowacji

Broker Innowacji, zatrudniony w ramach Projektu Inkubator Innowacyjności 4.0., odpowiedzialny jest za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych (umowy licencyjne, spółki spin-off).

 

Wśród zadań realizowanych przez Brokera są:

  1. wstępna analiza wybranych rozwiązań w SGGW;
  2. pozyskiwanie zespołów naukowych, gotowych do podjęcia badań w tematyce będącej odpowiedzią na zapotrzebowanie rynkowe; opracowanie w porozumieniu z wynalazcami, odpowiedniego modelu komercjalizacji;
  3. pomoc naukowcom w opracowaniu Karty technologii (do pobrania poniżej)
  4. udział w wystawach i targach typu „science to business”;
  5. uczestnictwo w negocjacjach biznesowych;
  6. monitorowanie i wskazanie dostępnych źródeł finansowania prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożenia wyników projektów na rynek;
  7. poszukiwanie podmiotów zainteresowanych prowadzeniem badań zleconych u konsorcjantów.