Lista kierunków

 • Architektura krajobrazu

 • Bezpieczeństwo żywności

 • Bioinżynieria zwierząt

 • Biologia

 • Biotechnologia

 • Budownictwo

 • Dietetyka

 • Ekonomia

 • Finanse i rachunkowość

 • Gastronomia i hotelarstwo

 • Gospodarka przestrzenna

 • Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

 • Informatyka

 • Informatyka i ekonometria

 • Inżynieria ekologiczna

 • Inżynieria i gospodarka wodna

 • Inżynieria środowiska

 • Leśnictwo

 • Logistyka

 • Ochrona środowiska

 • Ogrodnictwo

 • Pedagogika

 • Rolnictwo

 • Socjologia

 • Technologia drewna

 • Technologia żywności i żywienie człowieka

 • Technologie energii odnawialnej

 • Turystyka i rekreacja

 • Zarządzanie

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

 • Zootechnika

 • Żywienie człowieka i ocena żywności