Tematyka studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:

Słuchacze

Czas trwania

Koszt