Program zajęć

Kadra dydaktyczna

Zapewnione wyposażenie

Sale laboratoryjne
Sprzęt do badań terenowych
Sala komputerowa

Materiały dydaktyczne

Warunki ukończenia studiów

Praca dyplomowa