Oferta studiów II stopnia

KierunekForma studiówWydział
Architektura krajobrazustacjonarne
niestacjonarne
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Bezpieczeństwo żywnościstacjonarneWydział Technologii Żywności
Bioinżynieria zwierzątstacjonarneWydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt
BiologiastacjonarneWydział Biologii i Biotechnologii
BiotechnologiastacjonarneWydział Biologii i Biotechnologii
Budownictwostacjonarne
niestacjonarne
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Dietetykastacjonarne
niestacjonarne
Wydział Żywienia Człowieka
Ekonomiastacjonarne
niestacjonarne
Wydział Ekonomiczny
Finanse i rachunkowośćstacjonarne
niestacjonarne
Wydział Ekonomiczny
Gastronomia i hotelarstwostacjonarneWydział Żywienia Człowieka
Gospodarka przestrzennastacjonarne
niestacjonarne
Wydział Leśny
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikichstacjonarne
niestacjonarne
Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt
Informatykastacjonarne
niestacjonarne
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Informatyka i ekonometriastacjonarne
niestacjonarne
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Inżynieria ekologicznastacjonarneWydział Rolnictwa i Ekologii
Inżynieria i gospodarka wodnastacjonarneWydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Inżynieria środowiskastacjonarne
niestacjonarne
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Leśnictwostacjonarne
niestacjonarne
Wydział Leśny
Logistykastacjonarne
niestacjonarne
Wydział Ekonomiczny
Ochrona środowiskastacjonarneWydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Ogrodnictwostacjonarne
niestacjonarne
Wydział Ogrodniczy
Pedagogikastacjonarne
niestacjonarne
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Rolnictwostacjonarne
niestacjonarne
Wydział Rolnictwa i Ekologii
Socjologiastacjonarne
niestacjonarne
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Technologia drewnastacjonarne
niestacjonarne
Wydział Technologii Drewna
Technologia żywności i żywienie człowiekastacjonarne
niestacjonarne
Wydział Technologii Żywności
Technologie energii odnawialnejstacjonarneWydział Inżynierii Produkcji
Towaroznawstwo w biogospodarcestacjonarneWydział Technologii Żywności
Turystyka i rekreacjastacjonarne
niestacjonarne
Wydział Ekonomiczny
Zarządzaniestacjonarne
niestacjonarne
Wydział Ekonomiczny
Zootechnikastacjonarne
niestacjonarne
Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt
Zarządzanie i inżynieria produkcjistacjonarneWydział Inżynierii Produkcji
Żywienie człowieka i ocena żywnościstacjonarne
niestacjonarne
Wydział Żywienia Człowieka