Stypendium im. Stefana Górzyńskiego dla studentów Wydziału Leśnego SGGW