Summer School “Ecosystem Services within an Agricultural Landscape”Nowy Sad, Serbia,  5 – 9.07.2021

Organizatorzy:

University of Novi Sad

Slovak University of Agriculture in Nitra

Hungarian University of Agriculture and Life Sciences 

 

Wstępny program

Szczegółowe informacje

 

Dokumenty aplikacyjne:

  • CV ( zawierające informacje dotyczące programu studiów, średniej ocen, average grades per year oraz poziomu języka),
  • List motywacyjny
  • List polecający podpisany przez wykładowcę

 

Dokumenty należy przesyłać na adres: jasna.grabic@polj.uns.ac.rs  do 25.05.2021.