Światowej sławy ekspert w Centrum Medycyny Regeneracyjnej SGGW