SZKOLENIE OD PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE DO ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH RPO WM 2014-2020