Szkolenie „Zachowania trudne a niepełnosprawność. Jak reagować?”

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawnościami zaprasza wszystkich pracowników SGGW na szkolenie online dotyczące zachowań trudnych, komunikacji i niepełosprawności.

 

W programie między innymi:

  • Zachowania na uczelni przekraczające normy społeczne- wyniki badań
  • Charakterystyka osób przejawiających zachowania trudne
  • Specyfika komunikacji z osobami z różnymi zaburzeniami
  • Strategie komunikowania się
  • Sposoby rozwiązywania konfliktów
  • Jak mówić żeby nas słuchano-skuteczna komunikacja

 

Spotkanie na platformie MS Teams w dniu 7 czerwca 2022r. o godzinie 10:15. Udział w szkoleniu wymaga rejestracji. Formularz rejestracyjny dostępny: rejestracja na szkolenie .

Data wydarzenia: 2022-06-07
Miejsce wydarzenia: MS Teams