SZKOLENIE

REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UE W RAMACH RPO WM 2014-2020 W OBLICZU PANDEMII COVID-19 I ICH ROZLICZANIE W SYSTEMIE SL2014