Szlachetna Paczka pomagamy wspólnie

Jak co roku, nasza Szkoła Doktorska bierze udział w Szlachetna PACZKA 
Zbiórka darów dla rodziny pani Agaty będzie trwać do 10.12.2021 w Biurze Szkoły Doktorskiej SGGW.
Zachęcamy wszystkich do wsparcia. Razem możemy wiele!
"Od 5 lat, rodzina pani Agaty boryka się z niepełnosprawnością. Przed urodzeniem dzieci funkcjonowała normalnie, obydwoje małżonków pracowało i ich sytuacja zapowiadała się dobrze. Problemem rodziny jest niepełnosprawność trójki dzieci. Koszty leczenia są bardzo duże, dlatego rodzina oszczędza na wszystkim. Szuka pomocy w fundacjach i innych organizacjach. Dochód rodziny to 6791 zł, natomiast kwota, jaką ponoszą w związku z utrzymaniem i leczeniem wynosi 3979 zł. Po odliczeniu wszelkich wydatków, pozostaje 352 zł, na jednego członka rodziny."
Więcej informacji znajdziecie na stronie zbiórki http://bityl.pl/Ctzcd