SZYBKA ŚCIEŻKA – OGŁOSZENIE KONKURSU NR 6/1.1.1/2020