Jubileusze 100-lecie Arboretum SGGW w Rogowie i 50-lecie Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Konferencja naukowa z okazji 100-lecia Arboretum SGGW w Rogowie i 50-lecia Ogrodu Botanicznego w Łodzi