Konferencja dedykowana Prof. dr. hab., dr. h.c. Stanisławowi Bergerowi w 100-lecie urodzin