Profesor Piotr Latocha prowadzi badania nad opracowaniem innowacyjnej technologii sortowania owoców minikiwi.