Zrównoważone Miasta: Projekt „Communities for Climate Change Action” wprowadza innowacyjne rozwiązania dla przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu