Prezentacja platformy ADVICE HUB dla szkolnictwa wyższego i debata