Spotkania informacyjne dla wnioskodawców programu Erasmus+, Akcja 2, Partnerstwa na rzecz współpracy w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe