Zaproszenie do udziału w międzynarodowym projekcie badawczym – Campus International 2022

EUROSTUDENT 8 – europejski projekt badawczy

Projekt SysOrg – badanie ankietowe