Umowa o współpracy między WRiB SGGW a wydawnictwem “APRA”