Mali mieszkańcy pod wielką presją. Projekt studentów SGGW dostał grant od Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

Zrównoważone Miasta: Projekt „Communities for Climate Change Action” wprowadza innowacyjne rozwiązania dla przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu

Studenci SGGW analizują wpływ drogi przecinającej Kampinoski Park Narodowy na kształtowanie przestrzeni, środowisko i walory krajobrazu

Studentki SGGW pracują nad poprawą dostępności szlaków turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami

Zielony Pierścień Warszawy

Studenci architektury krajobrazu zaprojektowali otoczenie planowanego Centrum Obsługi Studenta

Wernisaż wystawy MGR-AK-20/21

Maturzyści zainteresowani studiami w SGGW

Ranking Perspektywy 2021. SGGW zwycięzcą w trzech kategoriach