SGGW jako aktywny uczestnik ICA wpływa na przyszłość biogospodarki i ochrony środowiska

Strategia biogospodarki dla Polski w Senacie RP

Przedłużony nabór – kurs “Przedsiębiorczość w biogospodarce”