Mali mieszkańcy pod wielką presją. Projekt studentów SGGW dostał grant od Zarządu Zieleni m.st. Warszawy