Powołano Zespół ds. monitorowania wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w SGGW