Eksperci z zakresu medycyny nuklearnej odwiedzili Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW

Światowej sławy ekspert w Centrum Medycyny Regeneracyjnej SGGW

Minister Edukacji i Nauki w Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW